Zgłoś swoją szkołę!

  Formularz zgłoszeniowy dla Szkół

 

Dane kontaktowe

Nazwa szkoły*

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej*

Adres email*

Telefon kontaktowy*

Wstępna awizacja przyjazdów

Daty (np. 1 x październik, 1 x luty, 1 x maj itd.)

Jednorazowa liczba uczniów

Ilość opiekunów

(lub) Rezerwacja terminu

Data (np. 22 październik)

Godzina przyjazdu

Ilość uczniów

Ilość opiekunów